Privacyverklaring Uitvaartvereniging Sint Barbara

Dit is de privacyverklaring van Uitvaartvereniging Sint Barbara te Tuitjenhorn. In dit document vertellen wij je graag op welke manier er zorgvuldig met jouw privacy en gegevens wordt omgegaan. Heb je nog vragen neem dan contact op via marieke@uitvaarttuitjenhorn.nl

Contactgegevens

Uitvaartvereniging Sint Barbara Tuitjenhorn
De Praam 14, 1747 TK Tuitjenhorn
www.uitvaarttuitjenhorn.nl
KVK: 40635956

Persoonsgegevens die verzameld worden

Uitvaartvereniging Sint Barbara verwerkt je persoonsgegevens die verstrekt worden door het contactformulier in de condoleance-registers.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens
• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Doeleinden

Uitvaartvereniging Sint Barbara verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

• Het opmaken van een online/fysiek condoleanceregister
• Het sturen van een eventueel dankbetuiging vanuit de nabestaande

Duur van de opslag

Uitvaartvereniging Sint Barbara zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. 3 maanden na het publiceren van een register worden worden alle reacties en daarbij de persoonsgegevens dan ook afgeschermd.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens te beschermen worden er passende maatregelen genomen, zodat verlies en misbruik tegengegaan kan worden. Je gegevens worden beveiligd middels een wachtwoord. Daarnaast wordt de website van Uitvaartvereniging Sint Barbara beveiligd middels een betrouwbaar SSL certificaat.

Delen met anderen

De persoonsgegevens die Uitvaartvereniging Sint Barbara verwerkt worden niet gedeeld met andere en zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit expliciet nodig is.

Recht op inzage

Als betrokkene heb je ten alle tijden het recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden via marieke@uitvaarttuitjenhorn.nl onder vermelding van inzage persoonsgegevens. Er kan om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd om je identiteit te kunnen verifiëren. 

Autoriteit persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de nieuwe privacywetgeving. Als betrokkenen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je gegronde redenen hebt om de verwerking van de persoonsgegevens door Uitvaartvereniging Sint Barbara in twijfel te trekken.